1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1
0 1

Публічна оферта

Публічна оферта про надання послуг з организації лекцій та концертів
(ФОП Риба Г.О.)

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІЛЬНИЙ ТЕАТР ОКО», в мережі Інтернет за адресою :okoteatr.lviv.ua (далі – “Сайт”) і є офіційною, публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІЛЬНИЙ ТЕАТР ОКО» (код ЄДРПОУ 39145137), в особі Голови Риби Галини Олегівни, що діє на підставі Статуту (далі – «Організація»), укласти Договір з надання послуг з організації лекцій та концертів, (далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого зазначені нижче:

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
1.1.Публічна оферта (далі – «Оферта») – дійсна пропозиція ФОП, що розміщена на сайті okoteatr.lviv.ua, що спрямована на невизначене коло фізичних осіб та/або юридичних осіб щодо надання наступним послуг передбаченіх дияльністю физичної осооби підприємця.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є добровільна згода, прійняття пропозмції та передача власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення оплати через одну з запропонованих шляхів.

2.2. Предметом цього Договору є отримання прямо чи опосередковано прибутку згідно даного Договору.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
3.1. Акцептом Оферти Платнік зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що оплата буде використана на досягнення цілей, передбачених діяльністю фізичної особи підприємця, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу:FtheaterOKO@gmail.com.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Організація має право:

– Отримувати кошти і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;

– Без погодження з Платником змінювати напрями використання внесків в межах діяльності;

4.2. Організація зобов’язана:

– Надати інформацію, щодо використаних грошових коштів, які надійшли на рахунок Виконавця

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА
5. Права Платника:

Отримувати додаткову інформацію щодо діяльності ФОП у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.
Отримати послуги передбачені публічною офертою
6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ
6.1. Публічний збір внесків проводиться на території будь-якої з країн світу.

7. ТЕРМІН ЗБОРУ КОШТІВ
7.1. Публічний збір внесків триває до моменту закінчення лекції-концерту та досягнення цілей.

9. ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕРАХУВАННЯМ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ТА ПОДАРУНКИ
9.1. Витрати, пов’язані з перерахуванням коштів (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Платник.

10. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇЯ
10.1. Платник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

10.2. Платник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення оплати, підписки на новини або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону а Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із ом, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву а, як а Організації, якщо ом письмово не буду повідомлено інше. Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронн

Театр "ОКО"